Privacy/ALGEMENE VOORWAARDEN

Privacy verklaring " kinderpraktijk coaching en mindfulness"

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort komt het erop neer dat de gegevens die ik over jou en van jou krijg,  bij mij in veilige handen zijn. 

 

Gebruiker van onderstaande  privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik,  Diana Mennens. Eigenaresse van " kinderpraktijk coaching en mindfulness"  te Bingelrade. 

 

Persoonsgegevens

Waarom ik  gegevens van uw kind of van U als ouder bewaar.

Jullie contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn alleen voor mij bestemd.  Ik gebruik deze om contact met jullie te houden over de weg die wij samen afleggen, ik,  Diana Mennens (van kinderpraktijk coaching en mindfulness) en jullie als  client (van kinderpraktijk coaching en mindfulness). 

Ik vraag alleen naar jullie contactgegevens nadat jullie "ja" hebt gezegd op mij mij te gaan werken. Zien jullie er na een oriëntatie van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jullie (eventuele gegevens) uit mijn systeem. 

 

Verwerken van persoonsgegevens.

Mochten jullie "ja"  zeggen op met mij te gaan werken ( of het nu gaat om coaching, mindfulness of om welke dienst van mijn praktijk dan ook) dan vraag ik jullie waarschijnlijk om iets meer gegevens. Bijvoorbeeld een inschrijfformulier of stel ik wat vragen tijdens een gesprek.  Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij.  Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over uw kind of van uw kind doorgeef aan derden dan gebeurt dat uiteraard alleen met jullie toestemming. 

 

Beveiliging

Bij de wet wordt van mij verlangd dat ik jullie gegevens bescherm. Dat doe ik ook. 

Op internet bewaar ik niets van jullie.  Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij "ja" op zeiden als gebruikers van deze diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten (telefoon, tablet, computer) en alleen ik heb er toegang toe, met mijn eigen beveiligde code waarvan alleen ik op de hoogte ben. 

 

Mijn site (www.kinderpraktijkmindfulness.jimdo.com) is informatief en alleen bestemd voor eenzijdig verkeer.  Jullie kunnen daarop geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets van jullie op. 

Ik gebruik geen cookies, voor zover ik weet en voor zover ik daar invloed op heb. 

 

Niet digitale gegevens.

Een enkele keer schrijf ik iets over uw kind op of bewaar ik iets wat het bij mij schreef of maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast, waar alleen ik toegang toe heb.  U mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jullie persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jullie toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of als er een gerechtelijk bevel voor is.  

 

Termijnen waarop ik gegevens bewaar.

Ik bewaar jullie gegevens niet langer dan nodig of gewenst.  Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jullie doe. 

 

Jullie rechten

Ik respecteer jullie privacy sowieso vanuit mijn persoonlijke ethiek.  Het recht om jullie gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, hebben jullie ten alle tijd.  Jullie mogen mag me hier altijd naar vragen. 

 

 

Algemene voorwaarden

•       U kunt uw kind aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon. Als u de voicemail inspreekt op het mobiele nummer wordt u teruggebeld. Tevens kunt u contact op nemen via het emailadres.

•       Een training mindfulness start met een kennismakingsgesprek, waarbij zowel u als uw kind aanwezig zijn. Kindercoaching start met een intake, waarna het vervolgtraject verder wordt afgesproken.

•       Bij een individuele training mindfulness bestaat de mogelijkheid om tevens op individuele hulpvragen in te gaan en kan de training worden gecombineerd met coaching. Hierover worden in het kennismakingsgesprek nadere afspraken gemaakt.

•       Gedurende de training en/of coaching wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van de training of coaching.

•       De tarieven voor de training/coaching en de duur van de training staan vermeld op de website. Indien de training mindfulness wordt gecombineerd met individuele coaching en er meer sessies nodig zijn worden hier vooraf afspraken over gemaakt. Voor een extra sessie geldt het tarief als vermeld op de website.

•       U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van uw kind.

•       Voorafgaand aan de training ontvangt u de factuur. Na betaling van de factuur is de inschrijving voor de training definitief.

•       U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

•       U en uw kind zijn zelf verantwoordelijk voor het resultaat van de training en/of coaching. 
Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

•       Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zonodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

•       De training mindfulness en/of coaching zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). 
Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

•       Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat aansprakelijkheid aan de orde is.